Styrelsen

Följande styrelse valdes in på vårt Årsmöte 2018-01-09

Ordf./President: Torben Zedrén

Tel. 070-524 10 85

Sekreterare: Christer Bäckström

Tel. 070-212 02 87

Kassör: Ronny Elmquist

Tel. 070-628 54 93

Ledamot: Håkan Simonsson

Tel. 0703-53 05 94

Ledamot: Jonny Jansson

Tel. 070- 249 20 80

(Du länkas vidare till medlemsmatrikeln.

Lösenord krävs.)

MCV-Sydost

Lokal förening i MCV Sverige

Kontaktperson: Torben Zedrén, Tel 070-524 10 85, e-post: torben@tozed.se

© MCV-Sydost

Creative: TOZED /Torben Zedrén