Här är en "glasbruksrunda" med 8 glasbruk OM Carlos hytta i Gullaskruv är öppen. De andra 7 fungerar i alla fall. Rundan är på 15 mil.

MCV-Sydost

Lokal förening i MCV Sverige

Kontaktperson: Torben Zedrén, Tel 070-524 10 85, e-post: torben@tozed.se

© MCV-Sydost

Creative: TOZED /Torben Zedrén