Aktivitetsgruppen

 

Följande aktivitetsgrupp valdes på Årsmötet 2018-01-09;

Ansvarig:  Tomas Warsén, Tel. 0738-25 60 19, e-post: tomaswarsen@hotmail.se

Medlem:  John Jensen, Tel. 0736-27 29 49, e-post: john.jensen@nybro.se

Medlem: Jonny Jansson, Tel. 0702-49 20 80, e-post: janssonsbygg@telia.com

 

Övriga medlemmar kan kallas in i gruppen för olika projekt vid behov.

Aktivitetsgruppen sorterar under styrelsen och ansvarar för alla aktivitetet inom

klubben under 2018,  förutom planlagda mc-resor på tisdagar och söndagar.

 

Har Du som medlem idéer eller synpunkter på vilka aktiviteter som ska genomföras,

kontakta gärna aktivitetsgruppen.

MCV-Sydost

Lokal förening i MCV Sverige

Kontaktperson: Torben Zedrén, Tel 070-524 10 85, e-post: torben@tozed.se

© MCV-Sydost

Creative: TOZED /Torben Zedrén